Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.4. Fastlegens rolle for pasienter som er i kontrollopplegg etter behandling for melanom

Vel halvparten av alle pasienter behandlet for melanom får residiv. Av disse er vel 20 % lokale residiv, 50 % i regionale lymfeknuter og 30 % fjernmetastaser (Rueth et al., 2014). Fjernmetastaser forekommer bl.a. i hud, lunge, lever, hjerne og skjelett.

Vel 80 % av residiv etter gjennomgått melanom kommer i løpet av de første 3 årene etter behandling, selv om residiv etter mange år også er beskrevet.

Første kontroll etter behandling for kutant melanom stadium I og II skal foregå hos hudlege som skisserer videre kontrollopplegg ut fra gjeldende retningslinjer. Videre oppfølging kan skje hos fastlege. Deretter er kontrollerende lege ansvarlig for oppfølging og eventuelt henvisning tilbake til spesialisthelsetjenesten.  Pasienter i risikogrupper som familiær opphopning, atypisk nevussyndrom eller flere primære melanomer, bør helt eller delvis følges opp av hudlege.

Anamnese: vekttap, endringer i helbredet siden sist, andre nye symptomer. Spørre pasienten om egenundersøkelse og kunnskap om dette.

Klinisk undersøkelse: Inspeksjon og palpasjon av operasjonsarr og området fra arr til nærmeste lymfeknutestasjon(er) for å se etter satellitt og in-transit metastaser. Palpasjon av alle lymfeknutestasjoner og inspeksjon av hudoverflaten.

Bildeundersøkelse: Pasienter med de stadier med høyest risiko for tilbakefall tilbys bildeundersøkelser (ultralyd, PET-CT, MR caput), jamfør tabellen i kapittelet om oppfølging og etterkontroll.

Siste faglige endring: 05. juli 2023