Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10. Ikke-kurativ behandling av metastatisk småcellet lungekreft (SCLC T1-4N0-3M1) - utbredt sykdom

Ved utbredt SCLC kan behandlingsmålet være både livsforlengende, symptomforebyggende og symptomlindrende, men ikke kurerende. Gjennomførbarhet av behandlingen og pasientens livskvalitet og preferanser/ønsker er dermed viktigst. Selv pasienter i redusert allmenntilstand (ECOG 3-4), der denne er betinget i sykdomsbyrde, kan få en god og meningsfull behandlingseffekt. Prognosen ved utbredt sykdom er, til tross for responsrater opp mot 70 %, relativt dårlig med PFS på kun 5,5 mnd, median overlevelse på 9-11 mnd og 2-års overlevelsesrate 10 % (Wolfson et al., 2011). Langtidsoverlevere har historisk sett vært sjeldne, men innføring av immunterapi kan endre dette.

10.1. Definisjon utbredt sykdom

10.2. Medikamentell behandling

10.3. Strålebehandling

10.4. Pasienter over 75 år eller pasienter i redusert allmenntilstand

10.5. Kontroll etter gjennomført primærbehandling

10.6. Behandling ved residiv og andre plagsomme symptomer

Siste faglige endring: 06. januar 2023