Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.4. Pasienter over 75 år eller pasienter i redusert allmenntilstand

Pasientens allmenntilstand og fysiske status bør være veiledende i behandlingsvurdering i stedet for pasientens kronologiske alder. Eldre pasienter med god allmenntilstand (ECOG 0-1) og normal organfunksjon har tilsvarende effekt av behandlingen som yngre og bør få optimal behandling.

Hos eldre pasienter med redusert allmenntilstand (ECOG 2-4) som ikke er forårsaket av tumorbyrde, eller redusert organfunksjon, bør en vurdere å gi cytostatika alene, og et. redusere dosene av cytostatika. Enkeltstoffbehandling med oralt etoposid kan også være aktuelt (Simon et al., 2007). Immunterapi alene har neppe effekt, basert på studier i andre- eller senere linjer (Chung et al., 2020; Pujol et al., 2019; D. R. Spigel et al., 2021). Er redusert allmenntilstand relatert til sykdomsbyrde bør pasienten tilbys standard cytostatika-behandling, evt. kan man starte med reduserte doser som evt. kan økes for påfølgende kurer dersom pasienten responderer godt. Palliativ strålebehandling kan også være et godt alternativ.

Anbefaling - behandling av eldre pasienter med ES-SCLC

  • Eldre pasienter i god allmenntilstand bør motta standard kjemoimmunterapi
  • Der redusert allmenntilstand relateres til tumorbyrde, bør standard cytostatikabehandling gis, ev. med reduserte doser.
  • Eldre pasienter med reelt svekket allmenntilstand kan tilbys doseredusert cytostatika, ev monoterapi med oralt etoposid.
  • Paliiativ strålebehandling kan også være et godt alternativ.

Siste faglige endring: 09. april 2024