Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.5. Kontroll etter gjennomført primærbehandling

Det anbefales CT-vurdering av respons etter primærbehandling. Pasienter som er i god allmenntilstand, med god respons på førstelinjebehandling og som er aktuelle for 2.-linjebehandling ved progresjon, kontrolleres deretter med CT toraks med 2-3 måneders mellomrom. MR caput med regelmessige mellomrom anbefales også, spesielt hos dem som ikke har fått PCI. For øvrige pasienter er det ikke indisert med rutinemessig bildemessig oppfølging.

Siste faglige endring: 09. april 2024