Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.4. Helsesykepleiernes aldersfordeling

Tabell 7 viser at drøyt 31 prosent av helsesykepleierne i helse- og sosialtjenestene er 55 år eller eldre. Andelen er redusert siden 2016.

Figur 11 viser at helsesykepleierkullene som er i trettiårene er små, særlig i kullene som er i starten av trettiårene, og at det er noen store kull med helsesykepleiere som er i starten av 60-årene, og som dermed snart vil gå av med pensjon. Merk at dette gjelder personer med helsesykepleierutdanning i alle næringer, ikke kun helse- og sosialtjenester. Ettersom helsesykepleierne først har erfaring som sykepleier og deretter gjennomfører videreutdanning, er det naturlig at antallet under 30 år er lavt og at arbeidsstokken er eldre enn for eksempel sykepleierne. Andelen over 55 år er litt lavere enn for jordmødre (32,1 %).

Se også omtale av framskrevet tilbud av helsesykepleiere i lys av helsesykepleiernes aldersfordeling i kapittel 4.2.

Tabell 7. Andel av sysselsatte helsesykepleiere i helse- og sosialtjenester som er 55 år eller eldre.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Andel over 55 år

33,4 %

33,9 %

33,1 %

32,8 %

32,1 %

31,1 %

Kilde: SSB, helse- og sosialpersonell. Næringen "helse- og sosialtjenester". Basert på utdanning. Vi vet ikke hvor mange av de sysselsatte med helsesykepleieutdanning i helse- og sosialtjenestene som jobber som helsesykepleier (jf. diskusjon i kapittel 3.2).

Figur 11. Aldersfordeling for sysselsatte helsesykepleiere. 2020.JPG
Figur 11. Aldersfordeling for sysselsatte helsesykepleiere. 2020.

 Kilde: SSB, tabell 07939. OBS! Sysselsatte helsesykepleiere i alle næringer.

Mens tabell 7 over dekker sysselsatte helsesykepleiere i helse- og sosialtjenestene og figur 11 over dekker sysselsatte helsesykepleiere i alle næringer, og dermed også inkluderer en del personer som ikke jobber som helsesykepleier, viser figur 12 aldersfordelingen for helsesykepleierårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Når vi sammenligner figur 11 og 12, ser vi at antall sysselsatte i alle næringer og avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er relativt like for aldersgruppene under 40 år. Dette tyder på at de fleste unge helsesykepleiere jobber i store stillinger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For aldersgruppen over 40 år, er det store forskjeller mellom de to figurene, og det tyder på at mange eldre med helsesykepleierutdanning ikke lenger jobber i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, at de jobber i mindre stillinger eller en kombinasjon av disse to forklaringene.   

Figur 12. Helsesykepleierårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fordelt på alder. 2020..JPG
Figur 12. Helsesykepleierårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fordelt på alder. 2020.

Kilde: PAI-registeret, KS. Se andeler i tabell 8.

Tabell 8. Helsesykepleierårsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fordelt på aldersgrupper
 

Under 30 år

30 - 39 år

40 - 49 år

50 - 59 år

60 - 69 år

Alle aldre

Helsesykepleierårsverk

70

658

1 083

727

301

2 839

Andel av alle årsverk

2,5 %

23,2 %

38,1 %

25,6 %

10,6 %

100 %

 Kilde: PAI-registeret, KS. PAI-registeret har registrert litt færre årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten enn SSB (jf. tallene i kapittel 3.1). Antall helsesykepleierårsverk er presentert grafisk i figur 12.

Sist faglig oppdatert: 26. november 2021