Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.3. Helsesykepleiernes stillingsandeler

Figur 10 viser sysselsatte helsesykepleiere i kommunehelsetjenesten, fordelt på stillingsprosent, i perioden 2015 til 2020. De fleste med helsesykepleierutdanning jobber som kjent i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (KOSTRA-funksjon 232). Statistikken i figur 10 og tabell 6 inkluderer også "annet forebyggende helsearbeid" (233) og "diagnose, behandling og (re)habilitering" (241). Vi vet ikke hvor mange av disse som faktisk jobber som helsesykepleiere.

Antall og andel helsesykepleiere med stillingsprosent på 100 prosent har økt betydelig, mens antall og andel i stillinger som utgjør under 80 prosent, har blitt tydelig redusert i perioden. Tabell 6 viser at heltidsandelen har økt fra 52,4 til 64,6 prosent i perioden.

Figur 10. Sysselsatte helsesykepleiere i kommunehelsetjenesten, fordelt på stillingsprosent..JPG
Figur 10. Sysselsatte helsesykepleiere i kommunehelsetjenesten, fordelt på stillingsprosent.

Kilde: SSB. Statistikk bestilt i forbindelse med Kompetanseløft 2025. Kommunehelsetjenesten (ekskl. omsorgstjenester). 

Tabell 6. Heltidsandel for helsesykepleiere sysselsatt i kommunehelsetjenesten.
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Heltidsandel

52,4 %

54,9 %

57,7 %

59,8 %

62,4 %

64,6 %

Kilde: SSB. Statistikk bestilt i forbindelse med Kompetanseløft 2025. Kommunehelsetjenesten (ekskl. omsorgstjenester).  

Sist faglig oppdatert: 26. november 2021