Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Helsesykepleiere i og utenfor helse- og sosialtjenestene

Figur 9 viser sysselsatte med helsesykepleierutdanning i 2020, fordelt på SSBs næringskategorier. Det var 4 823 sysselsatte helsesykepleiere, hvorav 4 209 jobbet i helse- og sosialtjenestene (87,3 prosent). Helse- og sosialtjenestene er en bred kategori som omfatter helsetjenester (inkludert spesialisthelse-tjenester), omsorgstjenester og sosialtjenester. Vi vet ikke sikkert hvor mange av disse som jobber i en helsesykepleierstilling, men vi så over at det er avtalt drøyt 3 000 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Landsgruppen for helsesykepleiere NSF har ca. 4 000 medlemmer, ifølge foreningen selv.

Nesten 13 prosent av de sysselsatte med helsesykepleierutdanning jobber altså utenfor helse- og sosialtjenestene. Det er i overkant av 200 sysselsatte med helsesykepleierutdanning i undervisnings-sektoren og omtrent like mange innen offentlig administrasjon m.m.

Det er tilsynelatende svært få sysselsatte med helsesykepleierutdanning registrert i næringen "utleie av arbeidskraft", men merk at SSB kan mangle utdanningsinformasjon om ikke-bosatte personer, slik at ikke alle utenlandske helsesykepleiere nødvendigvis vil fanges opp. Merk også at statistikken tar utgangspunkt i et referansetidspunkt i november, og at den ikke fanger opp eventuelle sesongvariasjoner.

I tillegg til de sysselsatte, var det 4 personer med helsesykepleieutdanning som var registrert som arbeidsledig, ifølge SSBs helse- og sosialpersonellstatistikk. Antallet har vært nær null over flere år.

Figur 9. Sysselsatte helsesykepleiere, fordelt på SSBs næringskategorier, samt arbeidsledige helsesykepleiere. 2020..JPG
Figur 9. Sysselsatte helsesykepleiere, fordelt på SSBs næringskategorier, samt arbeidsledige helsesykepleiere. 2020.

Kilde: SSB, tabell 07941. Se SSBs statistikkbank for lenger tidsserie. Statistikkbanken inneholder også tabellen med tall for årsverk (inkludert eller ekskludert lange fravær).

Siste faglige endring: 26. november 2021