Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.5Turnover for helsesykepleiere

Helsedirektoratet har bestilt statistikk for turnover for helsesykepleiere i kommunene fra KS i forbindelse med Kompetanseløft 2025, oppsummert i tabell 9.

Drøyt 13 prosent av helsesykepleierne fra 2019 til 2020 sluttet i kommunesektoren, byttet kommune eller byttet til en annen deltjeneste i kommunen. Denne andelen har variert mellom knapt 11 og knapt 18 prosent i perioden.

Når vi ser på turnover i betydningen helsesykepleiere som går ut av kommunesektoren, er andelen på drøyt 6 prosent årlig. Denne andelen har vært relativt stabil over tid.

Turnover er klart lavere for helsesykepleiere enn for jordmødre og sykepleiere. Det kan henge sammen med at jordmødre og sykepleiere i større grad har jobbmuligheter også i sykehus.

Tabell 9. Turnover for helsesykepleiere i kommunene.

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Turnover – totalt1)

17,8%

12,0%

11,4%

10,7%

11,8%

13,2%

Turnover – ut av kommunesektoren

6,4%

6,5%

6,3%

6,3%

6,8%

6,5%

Kilde: PAI-registeret/KS. Statistikk bestilt i forbindelse med Kompetanseløft 2025. Turnover måles fra 1. desember til 1. desember året etter (for eksempel er turnover for 2020 målt fra 1. desember 2019 til 1. desember 2020). 1) Turnover er dersom en ansatt har a) sluttet i kommunesektoren, b) byttet kommune eller c) byttet til en annen deltjeneste i kommunen.

Siste faglige endring: 26. november 2021