Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Helsesykepleiernes sykefravær

Tabell 10 viser sykefraværsandelen (legemeldt) for helsesykepleiere i perioden 2015 til 2020. Andelen har vært relativt stabil i perioden, med variasjon mellom 5,4 og 6,1 prosent.

Nivået på helsesykepleiernes sykefravær er omtrent på samme nivå som jordmødre (6,1 %), men lavere enn nivået for sykepleiere uten videreutdanning (8,7 %) og sykepleiere med annen videreutdanning (7,6 %).

Sykefraværet varierte i 2020 mellom 5,0 prosent i Agder og 7,5 prosent i Finnmark.

Tabell 10. Sykefravær (legemeldt) i kommunale helse- og omsorgstjenester. 2015-2020.
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sykefravær, helsesykepleiere

5,6

5,4

5,5

5,7

6,1

6,0

Kilde: SSB. Statistikk bestilt av Helsedirektoratet for Kompetanseløft 2025.

 

 

Siste faglige endring: 26. november 2021