Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1.1. Kornvarer

I saltlistene er gruppen Kornvarer delt inn i 8 hovedkategorier med 12 saltmål. Syv av kategoriene har ett saltmål, mens én kategori har fem saltmål (frokostblandinger). Frokostblandinger er derfor ikke med i figurene under.

Som vist i Figur 2 er gjennomsnittlig saltinnhold lavere i 2018 enn i 2016 for to av kornvarekategoriene og høyere for én kategori.

Gjennomsnittlig saltinnhold ligger på eller under saltmålet i tre av syv kategorier i 2018 (Figur 2) og vektet gjennomsnitt ligger på eller under saltmålet i fire av syv kategorier (Figur 3). Gjennomsnitt for Ferske brød ligger 12 % over saltmålet i 2018, mens vektet gjennomsnitt ligger 7 % over. At vektet gjennomsnitt ligger lavere, tyder på at de ferske brødene som det selges mye av, har et lavere saltinnhold, sammenlignet med brød med mindre salgsvolum.

Kategorien Langtidsholdbare brødprodukter ligger også over saltmålet i 2018, men viser en nedgang fra henholdsvis 2016 og 2017 til 2018 for både gjennomsnitt og vektet gjennomsnitt. Gjennomsnitt og vektet gjennomsnitt i Mel- og kakemiks ligger under saltmålet i 2018, men gjennomsnitt og vektet gjennomsnitt viser en økning fra 2017 til 2018.

Datauttak for Ferske brød og Brød og knekkebrød med fyll i 2016 og 2017 er ikke med i figurene fordi antall produkter registrert i TS databasen var betydelig lavere i 2016 og 2017 enn i 2018. Direkteleverte ferske brød ble først inkludert i databasen i 2018. For Brød og knekkebrød med fyll var det kun registrert 11 produkter i 2016 mot 148 produkter i 2018.

 

Figur 2. Gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen kornvarer i 2016 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %.
Figur 2. Gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen kornvarer i 2016 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %.

 

Figur 3. Vektet (volum) gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen kornvarer i 2017 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %.
Figur 3. Vektet (volum) gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen kornvarer i 2017 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %.

Tabell 2 viser en oversikt over andel produkter i hver kategori kornvarer som er innenfor eller over saltmålet, ved TS-datauttak i 2018. I fire kategorier er mer enn 60 prosent av produktene innenfor saltmålet. Brød og knekkebrød med fyll har høyest andel innenfor saltmålet (84 %), og Fersk brød den laveste andelen (34 %).

Tabell 2. Kornvarer. Antall produkter, og andel innenfor veiledende saltmål i 2018 i kategorier med ett saltmål.

  Antall 2018 Saltmål g/100g Andel innenfor saltmålet, %
1. Ferskt brød 573 0,9 34
2. Fryste bakervarer 229 1,1 63
3. Langtidsholdbare brødprodukter 109 1,1 61
4. Baguetter 61 1,2 46
5. Knekkebrød 156 1,1 41
6. Brød og knekkebrød m/fyll 148 1,3 84
7. Melmiks og kakemiks 222 0,9 75
8. Frokostblandinger 129 0,3/0,7/0,6/0,3 *
Sum 1627 - -

* Det er fire saltmål i denne kategorien, slik at det ikke er mulig å vise andel under og over saltmålene.

Kornvarer er en av de store kildene til salt i kostholdet fordi det spises mye brød i Norge. I tre av syv kategorier i gruppen kornvarer er gjennomsnittlig saltinnhold innenfor saltmålet i 2018. Ifølge bransjen startet arbeidet med saltreduksjon før første uttak i TS.  Siden brød er en av de større kildene til salt i kostholdet, ble det i oppstarten av samarbeidet satt et ambisiøst mål for gjennomsnittlig saltinnhold på 0,9 g/100 g for denne kategorien. Dette er lavere saltinnhold enn saltkriteriet for brød i Nøkkelhullforskriften. Arbeidsgruppens utgangspunkt var først og fremst å fokusere på saltreduksjon i de 20 mest solgte hverdagsbrødene i dagligvarehandelen. Selv om gjennomsnittlig saltinnhold for Ferske brød ligger over veiledende saltmål, indikerer det noe lavere vektede gjennomsnittet at de mest solgte brødene i dagligvarehandelen har et lavere saltinnhold enn gjennomsnittet. Når kun 1/3 av Ferske brød oppfyller saltmålet, viser det at det er potensiale for å få til reduksjon også for de andre produktene innen denne kategorien, da det kan tyde på at forbrukerne kjøper brød med lavere saltinnhold.

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2019