Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Verdens helseorganisasjon (WHO) anser reduksjon av saltinntak i befolkningen som et av de mest kostnadseffektive folkehelsetiltakene. Helsedirektoratet lanserte våren 2014 «Tiltaksplan salt 2014–2018» for å redusere saltinntaket i befolkningen. Målet i planen er en reduksjon på 15 prosent av saltinntaket innen 2018 og 30 prosent reduksjon innen 2025. Forpliktende samarbeid mellom myndigheter, matvarebransje og serveringsnæringen om saltreduksjon er et sentralt tiltak i planen for å redusere saltinnholdet i matvarer og servert mat.

Saltpartnerskapet mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, bransje- og interesseorganisasjoner og helsemyndigheter ble etablert høsten 2015. Målet for Saltpartnerskapet er å stimulere til et redusert innhold av salt i matvarer og servert mat, og økt bevissthet om salt og helse i befolkningen. Saltpartnerskapet ble innlemmet i Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold da denne ble etablert i desember 2016. Det er bestemt at Saltpartnerskapet skal videreføres i perioden 2019–2021.

Denne rapporten presenterer måloppnåelse i Saltpartnerskapet 2015–2018, og danner et grunnlag for videreføring av arbeidet i perioden 2019–2021. Rapporten er utarbeidet av en redaksjonsgruppe nedsatt av styringsgruppen i Saltpartnerskapet.

Oslo, juni 2019

Henriette Øien
avdelingsdirektør

Siste faglige endring: 21. juni 2019