Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.1.3. Fiskeprodukter

I saltlistene er gruppen Fiskeprodukter delt inn i åtte hovedkategorier med 15 saltmål. For en hovedkategori (Klippfisk) er det ikke satt saltmål. Det ble avdekket feilføringer i kategorien Krydret, marinert fisk og Fiskepålegg i TS data. Disse tre er ikke tatt med i presentasjon av resultatene. For tre kategorier med to saltmål er gjennomsnitt brukt som referansepunkt, noe som gjør at gruppen Fiskeprodukter vises med fem kategorier.

Som vist i Figur 6 er gjennomsnittlig saltinnhold lavere i 2018 enn i 2016 for én av de fem fiskekategoriene. Gjennomsnittlig saltinnhold er under saltmålet for de tre kategoriene Fiskemat, Panerte fiskeprodukter og Skalldyr og bløtdyr både i 2016 og 2018.  Kategorien Lettsaltet fisk ligger betydelig over saltmålet i 2018, og har økt fra 2016 (Figur 6). Varm- og kaldrøkte fiskeprodukter ligger litt over saltmålet.

Figur 7 viser at alle kategoriene ligger på eller under saltmålet for vektet gjennomsnittlig saltinnhold i 2017 og 2018. Vektet gjennomsnitt er lavere i 2018 i to av fem kategorier. I de to kategoriene Lettsaltet fisk og Fiskemat er vektet gjennomsnitt betydelig lavere enn gjennomsnittet. Det tyder på at det er produktene med lavt saltinnhold som utgjør volumprodukter.

Figur 6. Gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen fiskeprodukter 2016 og 2018. Saltmålene satt til 100 %. *Kategori med gjennomsnitt av to saltmål.
Figur 6. Gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen fiskeprodukter 2016 og 2018. Saltmålene satt til 100 %. *Kategori med gjennomsnitt av to saltmål.

 

Figur 7. Vektet (volum) gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen fiskeprodukter i 2017 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %. *Kategori med gjennomsnitt av to saltmål.
Figur 7. Vektet (volum) gjennomsnittlig saltinnhold i prosent av saltmålene i gruppen fiskeprodukter i 2017 og 2018. Saltmålet er satt til 100 %. *Kategori med gjennomsnitt av to saltmål.

 

I de to fiskekategoriene med ett saltmål, Lettsaltet fisk og Fiskemat, er henholdsvis 48 % og 75 % innenfor saltmålet i 2018.

Tabell 4. Fiskeprodukter. Antall produkter, og andel innenfor veiledende saltmål i 2018 i kategorier med ett saltmål.

  Antall 2018 Saltmål g/100 g Andel innenfor
saltmålet, %
2. Lettsaltet Fisk 31 1,40 48
3. Fiskemat 284 1,40 75
4. Panerte fiskeprodukter 44 0,7 / 1,0 *
5. Varm- og kaldrøkte fiskeprodukter 104 3,0 / 2,0 *
6. Skalldyr og bløtdyr 71 2,4 / 1,7 *
Sum 534    

*Det er 2 saltmål i disse kategoriene, slik at det ikke er mulig å vise andel under og over saltmålene.

I tre av de fem kategoriene i Fiskegruppen er gjennomsnittlig saltinnhold innenfor saltmålet i 2016 og i 2018. Det har vært en relativt liten endring i gjennomsnittlig saltinnhold fra 2016 til 2018. For alle fem kategorier er vektet gjennomsnittlig saltinnhold innenfor saltmålet både i 2017 og 2018. Vektet gjennomsnitt ligger lavere enn gjennomsnittlig saltinnhold for kategoriene lettsaltet fisk, fiskemat og varm- og kaldrøkte fiskeprodukter. Det tyder på at volumprodukter har et lavere saltinnholdet.

Sist faglig oppdatert: 02. juli 2019