Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status på nasjonal e-helseportefølje

Porteføljen har nå 32 aktive tiltak, hvorav 9 tilhører segmentet Samstyring.

Figuren viser antall tiltak i porteføljen og fordeling i segmentene:

Graf som viser  Antall tiltak fordelt på segment i Q1 2024
Figur 1 Antall tiltak fordelt på segment i Q1 2024

Det er kun tiltak i segmentet samstyring som rapporterer budsjett. Kostnader for disse tiltakene i 2024 er 544,9 millioner kroner.

2.1. Overordnet status

2.2. Risiko

2.3. Avhengigheter

2.4. Nasjonal e-helsestrategi

Siste faglige endring: 31. januar 2024