Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.4Nasjonal e-helsestrategi

Ny nasjonal e-helsestrategi trådte i kraft fra første januar 2023. Strategien gir felles retning for digitalisering i helse- og omsorgssektoren. Strategien legger vekt på områder som krever felles prioriteringer, beslutninger og koordinering. Den skal være retningsgivende for sektorens prioriteringer i årene fremover, og være en felles overbygning som aktørene kan koble sine strategier og planer opp mot.

Ytterligere informasjon om ny nasjonal e-helsestrategi finnes på ehelse.no.

Måloppnåelse for strategien ble første gang rapportert i Q1 2023, i første kvartal i år rapporteres det igjen på måloppnåelse for strategien. Rapportering og planer fremover knyttes mot e-helsestrategien i Veikart for nasjonal e-helsestrategi som er publiserte på ehelse.no.

Nasjonal e-helseportefølje er sentral i oppfølging av tiltak (prosjekter og programmer o.lign.) som beveger helse- og omsorgssektoren i felles retning mot måloppnåelse. Tiltakene i nasjonal e-helseportefølje har oppgitt hvilke strategimål tiltakene understøtter. Flere tiltak støtter mer enn ett strategisk mål, men i figur 6 er det kun hovedmålet til aktive tiltak som vises. Fra figur 6 ser vi at tiltakene i nasjonal portefølje i stor grad er fordelt på mål 1 – 4. Hele ti tiltak støtter opp under mål 4, åtte tiltak støtter opp under mål 2. Det er noe endring i siden forrige rapportering som følge av flere avsluttende tiltak.

Status på e-helsestrategien vil behandles i NUIT og e-helserådet i Q1 2024.

hvordan de aktive tiltakene fordeler seg etter de strategiske målene
Figur 6 viser hvordan de aktive tiltakene fordeler seg etter de strategiske målene

Siste faglige endring: 31. januar 2024