Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.3Avhengigheter

Tiltakene har rapportert totalt 59 avhengigheter som må oppfylles for å få gjennomført tiltakene iht. plan. Diagrammet under viser hvordan avhengighetene fordeler seg på kategori og status.

Avhengigheter fordelt på kategori og med status på avhengigheten (gul status: oppfyllelse av avhengighet usikkert, rød: uklart eller helt uvisst når avhengigheten kan oppfylles.
Figur 4 Avhengigheter fordelt på kategori og med status på avhengigheten (gul status: oppfyllelse av avhengighet usikkert, rød: uklart eller helt uvisst når avhengigheten kan oppfylles.

Som tidligere er det flest avhengigheter til nasjonale løsninger.

Det er totalt 11 avhengigheter til leverandører (EPJ-leverandører og Norsk helsenett) som er knyttet til utvikling av nye funksjonaliteter og tilpasninger. To tiltak melder avhengigheter i kategorien juridiske avklaringer, en av disse dreier seg om avklaring av hjemmelsgrunnlaget for Pasientens prøvesvar, les mer om dette i kapittel 3, Aktuelle tema. 

Tre avhengigheter har angitt høy kritikalitet og rapporterer rød status. I tabellen under er disse avhengighetene synliggjort.

Figur 5 Tabellen viser avhengigheter med rød status og høy kritikalitet

Tiltak

Eier

Avhengighet

Frist

Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord

 

Helse Nord RHF

Avhengighet til Norsk helsenett for å få verifisert tjenester i produksjon på Helsenorge.

17.12.2021

Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord

 

Helse Nord RHF

Tilgang til syntetisk testmiljø og ressurser.

30.06.2021

Digital Førerrettsforvaltning

Helsedirektoratet

Kontakt med flere EPJ-leverandører.

 

Tiltaket Digitale pasient- og samhandlingstjenester i nord melder to avhengigheter til Norsk helsenett med høy kritikalitet og rød status. Det er tydeliggjort behov for å kunne verifisere tjenester som er i produksjon på Helsenorgemulighet, for å kunne sjekke at tjenestene fungerer etter hensikt. I den forbindelse er det behov for testmiljø med syntetisk data og syntetiske identiteter for verifisering av tjenester i produksjon på Helsenorge. Les mer om dette i kapittel 4 aktuelle temaer.

Tiltaket ‘Digital Førerrettsforvaltning’ er avhengig av kontakt med flere EPJ-leverandører og at dissetilrettelegger for bruk av SMART on FHIR komponent for å kunne bruke Digital førerrettsløsningen.

Siste faglige endring: 31. januar 2024