Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2Risiko

Det er ingen tiltak som melder rød risiko ved denne rapporteringen.

Grønn status: 6 Gul status: 13
Figur 3 Risiko forrige rapportering til venstre. Nåværende risikostatus til høyre. Inkluderer kun aktive tiltak i samstyre og koordineringssegmentet.

Tiltaket ‘Prosessplattform og digital hjemmeoppfølging’ (Helse Sør-Øst) meldte ved forrige rapportering rød risiko. Risiko er nedjustert i tråd med replanlegging nevnt under 2.1 status, og vurderes til gul da det er risiko knyttet til leveranser som må ferdigstilles utenfor tiltakets rammer ved denne rapporteringen. Total 13 aktive tiltak melder gul risiko.

Les mer om enkelte endringer og risiko i porteføljen i kapittel 3, Aktuelle temaer og utfordringer.

Siste faglige endring: 31. januar 2024