Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Oppsummering

Den nasjonale e-helseporteføljen består nå av 32 aktive tiltak. Et tiltak melder nå rød status – ‘Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner'.

Det er ingen nye tiltak. Syv tiltak er ferdigstilt i perioden. Tre tiltak er på pause. Grunnet endringer i helseforvaltningen er to tiltak overført fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet. Tilsvarende er alle tiltak som tilhørte Direktoratet for e-helse nå i det nye Helsedirektoratet.

Følgende tema er aktuelle fra rapporteringen:

Tiltaket ‘Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner’ mangler finansiering for å videreutvikle løsningen i henhold til funn fra gjennomført utprøving.

Pasientens prøvesvar, som har vært organisert som en del av Program digital samhandling, har forsinket fremdrift. Utvikling av funksjonalitet for å motta prøvesvar som kan gjøres tilgjengelig for helsepersonell samt fremdrift regionenes utprøving av løsningen er forsinket. Fremdriften avhenger av at man har funksjonalitet for personvern og tilgangsstyring på plass, i henhold til regelverk.

Utprøving og innføring av Pasientens legemiddelliste har noe forsinket fremdrift. Arbeidet med SFM har hatt fokus på stabilisering, mens flere leverandører er forsinket med sin integrasjon med SFM.

Syntetiske data for verifikasjon og test. Flere regionale helseforetak melder behov for å verifisere funksjonalitet i Helsenorges produksjonsmiljø. Det finnes i dag ingen lovlig metode til å verifisere tjenestene på Helsenorge direkte i produksjon. Syntetiske data for test er under utvikling.

Siste faglige endring: 31. januar 2024