Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Bakgrunn for rapporten

I St. Meld. 35 (2006) fremkommer det at Helse- omsorgsdepartementet har bedt Sosial- og helsedirektoratet om å «prøve ut en ny spesialitet i klinisk odontologi, som i første rekke er et ønske fra fylkeskommunene».

Det opprinnelige oppdraget om klinisk odontologi/MDO (06/4001) ble gitt i brev av 4. september 2006 (vedlegg B1):

[…] Utprøving av ny spesialitet

Departementet har også besluttet at det skal utredes og utprøves en ny spesialitet i klinisk odontologi basert på fagområdene periodonti, protetikk og bittfysiologi og endodonti. Etter utprøving av ny spesialitet vil det bli tatt en endelig beslutning om eventuell godkjenning av denne. En eventuell godkjenning vil i så fall medføre at spesialitetene protetikk og bittfysiologi og endodonti vil måtte bli vurdert på nytt. […]

9.1. Oppdrag forsøksordning MDO

9.2. Oppsummert Oxford Research sin vurdering (2015)

9.3. Arbeidsgruppe innhold i utdanningen

9.4. Arbeidsgruppe behov for kompetansen

Siste faglige endring: 18. mai 2022