Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

Det er liten grad av uenighet om at kompetanse i MDO ville være et godt supplement til allerede etablerte tannhelsetjenester for personer med til dels store tannbehandlingsbehov.

Flere miljøer peker på at MDO-kompetansen vil være nyttig i sykehus og på kompetansesentra og også på mer lokale spesialistklinikker i den offentlige tannhelsetjenesten, for god samhandling med f.eks. fastleger, samt tilknyttet ulike tverrfaglige team som oppfølgingsteam og primærhelseteam (pkt. 1.2). Samarbeid med andre helse- og omsorgstjenester, andre orale spesialister og allmenntannleger og tannpleiere er viktig for pasientenes beste.

Forutsetninger er at godkjente utdanningsvirksomheter og den offentlige tannhelsetjenesten sørger for at utdanningsløp etableres og at stillinger opprettes.

Helsedirektoratet anser MDO som et nytt fagområde i Norge i dag. Helsedirektoratet anser at det er særlig vesentlig at fagområdet gis status som spesialitet for å tilrettelegge for etablering av fagområdet ved utdanningsvirksomhetene.

8.1. Relevante faktorer for vurderingen av MDO som egen spesialitet

8.2. Innspill om forutsetninger for en vellykket gjennomføring

Sist faglig oppdatert: 18. mai 2022