Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.3Arbeidsgruppe innhold i utdanningen

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere studieplanen (2015). Arbeidsgruppen var sammensatt av representanter fra ulike fagmiljøer: universitetene, TkNN, SSB, Helsedirektoratet.

Justeringer underveis i utprøvingen

På bakgrunn av justeringer foreslått av arbeidsgruppen lanserte UiT i 2016 en ny studieplan for utdanningen (vedlegg P):

  • Tydeligere fokus på hvilke pasienter fagområdet skal hjelpe: Pasienter med særlig sammensatte behov – tverrfaglig odontologiske, psykiske og medisinske problemstillinger – «pedodonti for voksne»
  • tydeligere vekt på fagområdet orofacial medicin / sykehusodontologi.

Det ble også gjort andre justeringer:

  • Opptakskrav: «To års klinisk erfaring er et minimum. Søkere med fem års allmennpraksis eller mer, vil bli foretrukket».
  • Vekting av klinisk vs. teoretisk utdanning: Vekting av klinisk vs. teoretisk utdanning endres fra 70/30 til 60/40, som tilsvarer kravet for en godkjent odontologisk spesialitet.
  • Styrket veiledning: Minst 50 prosent av den kliniske utdanningen skal foregå ved TkNN.
  • Samarbeid med de øvrige norske fagmiljøene/odontologiske universitetene: Tydeligere tilråding om at UiT/TkNN ved behov bruker fagpersoner med tilknytning til de nasjonale fagmiljøene.

Siste faglige endring: 18. mai 2022