Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.4Arbeidsgruppe behov for kompetansen

Arbeidsgruppen var sammensatt av representanter fra ulike fagmiljøer: den offentlige tannhelsetjenesten, SSB, samfunnsodontologi, NTF, universitetene, kompetansesentrene, Göteborgs Universitet, forsøksordningen sykehusodontologi, Helsedirektoratet.

Gruppen har pekt på at det per i dag ikke finnes en tilgjengelig analyse som gir svar på kompetansebehovet og behovet for antall tannleger i fremtiden.

Gruppen tilrådet bruk av fem spørsmål ble lagt til grunn for vurdering av behov:

  1. Hvilken pasientgruppe er spesialiteten tenkt å betjene?
  2. Gir behandling i spesialiteten helsemessig gevinst?
  3. Kan effekten oppnås på annen måte?
  4. Kan en ny spesialitet sikre jevn geografisk tilbud av tannhelsetjenester?
  5. Er ordningen kostnadseffektiv?

Spørsmålene samsvarer med punkter som Helsedirektoratet har benyttet for godkjenning  av opprettelsen av en nasjonal helsetjeneste. De er en del av et større skjema med flere spørsmål. Arbeidsgruppen har valgt ut de mest sentrale spørsmålene.

Gruppen tilråder videre at «det nedsettes et bredt sammensatt ekspertutvalg bestående av representanter for SSB og odontologiske kompetansemiljøer som kan utrede de fem punktene under del 1 ved å sammenfatte eksisterende data hos SSB supplert med andre undersøkelser.»

Siste faglige endring: 18. mai 2022