Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.2Oppsummert Oxford Research sin vurdering (2015)

Oxford Research (OR) leverte i 2015 sin rapport på bakgrunn av oppdrag fra Helsedirektoratet. Evalueringen søkte å finne svar på problemstillinger knyttet til gjennomføring av prosjektet: faglig innhold og kvalitet i utdanningen, behov for denne kompetansen i Norge, rekruttering og andre relevante forhold. OR peker på følgende:

 • MDO-utdanningen var tilpasset et behov for større og mer tverrfaglig odontologisk kompetanse i distrikt. Behov for kompetansen i distrikt er begrenset og vil trolig endres over tid.
 • Utdanningen med studieplan 2011 møter ikke kravene for en odontologisk spesialistutdanning jf. gjeldende regelverk − det er forholdsmessig for stor vekt på kliniske ferdigheter. Med enkle tilpasninger vil utdanningen kunne tilfredsstille kravene.
 • Behov for strengere opptakskrav.
 • Behov for at utdanningen som tilbys ligger tettere opp mot gjeldende studieplan.
 • Utdanningen ved UiT/TkNN er ikke bærekraftig: behov for å institusjonalisere kompetanse og kapasitet i de ansvarlige institusjoner – per 2015 er man avhengig av nøkkelpersoner og eksterne krefter, samt et opptak av kandidater med svært gode forutsetninger.
 • Utprøvingen har båret preg av et relativt uklart mandat.

Det var behov for å:

 • tydeliggjøre grenseoppganger
  • mot andre godkjente spesialiteter
  • mot allmenntannlegens kompetanse
 • tydeliggjøre målet med utdanningen
 • fylkestannlegene må brukes i identifisering og rekruttering av kandidater til utdanningen.

Oxford Research (OR) tilrådet at styringsgruppen for utprøvingen av en videreutdanningen ble gitt et tydeligere mandat og at utdanningen skulle ha en tettere oppfølging fra Helsedirektoratet. De anbefalte også at UiT og TkNN skulle ha tydeligere ansvarsdeling seg imellom i form av en mer eksplisitt samarbeidsavtale enn tidligere.

Siste faglige endring: 18. mai 2022