Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Begrepsavklaringer relevant for utredningen

Mattilbud, matservice og matfaglig kompetanse

I utredningen legger vi til grunn at matfaglig kompetanse er den kompetansen som behøves for praktisk arbeid med mat og måltider. Tradisjonelt ivaretas den matfaglige kompetansen av yrkesgrupper som kostøkonomer, kokker og ernæringskokker. Matfaglig kompetanse er sentralt for å planlegge, lage og kvalitetssikre maten på institusjoner og til hjemmeboende eldre. Det matfaglige arbeidet mattilbud og -service, omfatter arbeidet med planlegging, bestilling, innkjøp, produksjon, distribusjon, tilberedning samt anretning og servering av mat og måltider[8].

Matomsorg

Begrepet matomsorg handler både om omsorg for maten, hvordan den tilbys, at det er gode rammer rundt måltidet, og om omsorg for den enkeltes matvaner, mathistorie og preferanser. Arbeidet og oppgavene som sikrer at den enkelte pasienten får riktig mat knyttet til en bestemt sykdom eller tilstand og eventuelt nødvendig spisehjelp, kan også falle inn under begrepet matomsorg. Matomsorg kan derfor omfatte både mat- og måltidstilbudet og en del av helsehjelpen knyttet til den individuelle mat- og ernæringsoppfølging. Matomsorgsbegrepet er særlig knyttet til trinn 2-4 i Ernæringstrappen, se figur.

Figur: Ernæringstrappen. Fra Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring[9]
Figur: Ernæringstrappen. Fra Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring[9]

Individuell ernæringsoppfølging/-behandling

Individuell ernæringsoppfølging eller -behandling omfatter målrettede tiltak til eller behandling av personer i risiko for eller som er eller feil- og underernært, basert på risikovurdering og kartlegging av årsaker til risiko. Tiltakene kan inkludere alle trinn i Ernæringstrappen. Tiltakene inngår vanligvis i en individuell ernæringsplan.

God ernæringspraksis

Vurdering av risiko for feil- og underernæring, videre individuell ernæringskartlegging og utarbeidelse av en individuell ernæringsplan, iverksetting av målrettede ernæringstiltak, samt evaluering/korrigering og dokumentasjon kalles med en samlebetegnelse god ernæringspraksis, og inkluderer både mattilbud og -service, matomsorg og ernæringsoppfølging/-behandling [4, 9].

Målet med god ernæringspraksis er at pasienter og brukere som er i risiko for feil- og underernæring fanges opp, blir kartlagt og får tilpassede tiltak, for å forebygge feil- og underernæring og sykdom som følge av dette [4].

Systematisk ernæringsarbeid

Systematisk ernæringsarbeid betyr at god ernæringspraksis er satt i system. [4].

Siste faglige endring: 15. mars 2024