Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Utviklingstrekk og status i fylkeskommunal tannhelsetjeneste

Samhandlingen mellom fylkeskommunal tannhelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste er i enkelte fylkeskommuner formalisert med samarbeidsavtaler. Dette gjøres for å skape en tettere og tydeligere sammenheng mellom tjenesteområder, helhetlige tjenester til brukerne og styrket kompetanse til personellet. I dette kapittelet adresseres særlige utviklingstrekk og status i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

4.1. Tannhelsepersonell og kompetanse

4.2. Utvikling i behov for tannhelsepersonell

4.3. Rekruttere og beholde tannhelsepersonell

4.4. Fylkeskommunal tannhelsetjeneste og lederkompetanse

Siste faglige endring: 19. desember 2023