Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Årets resultater og aktiviteter

3.1. Folkehelsearbeidet er kunnskapsbasert og tverrsektorielt

3.2. Befolkningen har gode levevaner og god livskvalitet i trygge og helsefremmende lokalsamfunn

3.3. Mindre sosial ulikhet i helse og i bruken av helse- og omsorgstjenester

3.4. Pasienter og brukere mottar helse- og omsorgstjenester av god kvalitet i hele landet

3.5. Pasienter, brukere og pårørende opplever sammenhengende helse- og omsorgstjenester på tvers av fagområder og forvaltningsnivå

3.6. Helse- og omsorgstjenesten tar raskt i bruk virksomme og ressurseffektive verktøy og arbeidsmetoder

3.7. Pasienter, brukere og pårørende medvirker og blir involvert av helsepersonell i eget forløp og i utviklingen av tjenestene

3.8. Helse- og omsorgstjenesten planlegger helhetlig og langsiktig for en bærekraftig utvikling

3.9. Den nasjonale helseberedskapen er robust, samordnet og effektiv ved kriser og katastrofer

3.10. Helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig og kompetent personell

3.11. Finansieringsordningene understøtter samhandling og ønsket faglig utvikling, og bidrar til likeverdige og effektive helse- og omsorgstjenester av god kvalitet

3.12. Tilgang på relevant og oppdatert styringsinformasjon og analyser bidrar til kunnskapsbaserte helsetjenester og riktigere ressursbruk

3.13. Helseaktører og innbyggere får rett ytelse til rett tid

Siste faglige endring: 30. april 2024