Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Organisering av en bærekraftig tjeneste

Utprøvingsprosjektene har organisert oppfølging av pasienter i digital hjemmeoppfølging på ulike vis som nevnt under ulike tjenesteforløp. Organiseringen har også blitt endret og justert igjennom prosjektperioden for å sikre en mest mulig bærekraftig tjeneste. Kompetanse, hensiktsmessig bemanning, bruk av egenbehandlingsplan og individuelt tilpasset oppfølging er viktige aspekter for å skape effekter, både for den enkelte pasient og for ressursbruk i tjenestene.

Basert på denne utprøvingen er det en felles enighet om at digital hjemmeoppfølging bør organiseres som et dagtilbud – det er ikke en akutt tjeneste med døgntilbud. Dette stiller krav til at pasientene er egnet for oppfølging i en slik tjeneste, som beskrevet i tidligere kapittel.

6.1. Viktige momenter ved organisering av DHO

6.2. Erfaring knyttet til kapasitet og bemanning

6.3. Individuell oppfølging av pasienter

6.4. Kompetanse i oppfølgingstjeneste

6.5. Bruk av egenbehandlingsplan i DHO

Siste faglige endring: 02. juni 2022