Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Kompetanse i oppfølgingstjeneste

Det er primært sykepleiere som bemanner oppfølgingstjenesten slik den er organisert i prosjektene. Erfaringene fra utprøvingen tilsier at rett kompetanse hos de ansatte i oppfølgingstjenesten er avgjørende. Dette gjelder dels kompetanse på spesifikke sykdommer som dekker målgruppen av pasienter, men også kompetanse på å kunne følge opp pasienter digitalt («digital sykepleie»); . Kompetanse som anses betydningsfull er:

  • Det bør være sykepleiere med bred erfaring og evt. tilleggskompetanse innen aktuelle fagområder, som er trygg i rollen og har kjennskap til organisasjonen og hvordan tjenestene fungerer.
  • God kommunikasjonsevne, pasientinvolvering og endringskompetanse blir trukket fram som viktig!
  • Teknisk kompetanse er ikke det viktigste, men man må kunne veilede brukere i bruk av løsningen.
  • Det er et mål at pasienten skal mestre sin egen sykdom – fokus i kompetansebyggingen bør rettes mot dette. Mange har god erfaring med motiverende samtaler som metode i tillegg til kompetanse på aktuelle sykdommer og tilstander. Agder har også utviklet et oppfølgingsverktøy som gir oppfølgeren veiledning for ulike problemstillinger slik at de kan være trygge på rådene de gir.
  • Viktig å ha tilgang til tverrfaglig nettverk, for å få råd og veiledning knyttet til aktuelle problemstillinger (ernæringsproblematikk, trening/rehabilitering, medisinske spørsmål mv).

I oppstart er det viktig å bygge opp kompetanse slik at en liten gruppe ansatte er trygge og kan være ambassadører. Det er viktig å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre kommuner, på tvers av fagområder og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Utvikling av gode egenbehandlingsplaner og beslutningsstøtte for oppfølgingstjenesten er viktig for å øke volum av pasienter og dermed bygge erfaring.

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022