Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8. Måloppnåelse og gevinster av digital hjemmeoppfølging

Utprøving av digital hjemmeoppfølging har vært et utviklingsprosjekt der man gjennom erfaring og utprøving har sett på hvilke pasienter og pasientgrupper som har hatt nytte av tiltaket, og spisset tilbudet underveis. Det betyr at de pasientene som tilbys digital hjemmeoppfølging ved overgang til drift, har større grad av antatt nytte av tiltaket enn ved oppstart. De pasientcase som er utarbeidet og som ligger i rapportene til de lokale prosjektene er gode eksempel på hvilke pasienter og situasjoner hvor DHO gir god effekt, både for kvalitet på tilbudet og på ressursbruk i tjenesten. Det vil være interessant å følge videre gevinstkartlegging for å se effekter på sikt.

8.1. Mål og gevinstarbeid

8.2. Gevinster for brukere: Bedre helse og bedre pasientopplevelse

8.3. Gevinster for helsepersonell

8.4. Effekter på bruk av helsetjenester

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022