Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

8.2. Gevinster for brukere: Bedre helse og bedre pasientopplevelse

I brukerundersøkelser og evalueringssamtaler beskriver pasienter som er fulgt med digital hjemmeoppfølging økt trygghet og bedre mestring av sin situasjon. De har fått økt forståelse for egen sykdom og hva de selv kan og bør gjøre. En stor del pasienter oppgir også økt livskvalitet med bruk av DHO.

"I dag er det jeg som har kontrollen over egen sykdom og ikke sykdommen som har kontroll over meg! Antall legetimer og re-innleggelser har for meg vært langt færre etter jeg fikk ta i bruk den medisinske avstandsoppfølgingen."
- Pasient, Ullensaker

Pasientene opplever at de får kontakt med helsetjenesten når de trenger det, og at de får hjelp og støtte til å fange opp og håndtere forverring i sin situasjon. Å slippe reisevei er også positivt, dette gjelder særlig de som bor ute i distriktene og har lang reisevei for å få helsehjelp.  Mange gir uttrykk for at egenbehandlingsplan er et nyttig hjelpemiddel. Den bidrar til bevisstgjøring av hva de selv kan gjøre for å holde seg friske, og fange opp tegn til forverring.  Det ser ut til at pasienter er bedre rustet til å ta ansvar for å følge opp egen helse. I tillegg opplever flere brukere at de opplever at aktørene i helsetjenesten samhandler bedre etter de startet med DHO.

I Larvik svarte 100% at de følte seg tryggere på grunn av DHO. 41 % svarte at helsen var bedre enn før, mens 59% svarte at den var uendret. 58% gav uttrykk for at deres livsglede var bedre enn før. 89% mente at DHO hadde økt deres kunnskap om og forståelse for egne helseutfordringer. Dette er gode tall for pasienter med kroniske lidelser.

I Larvik svarer hele 58% at de opplevde redusert besøk til fastlege mens 32% opplevde redusert antall innleggelser på sykehus . I andre lokale brukerundersøkelser [1]svarer nærmere 25% at de tror de har færre innleggelser på grunn av DHO. 

Oslo har fulgt langtidsblodsukker til 14 pasienter med diabetes , og sett at det i snitt har falt fra 8,1 til 7.1%. Dette kan ha stor betydning for helse og risiko for komplikasjoner. Fra Ullensaker er det meldt at DHO kan være med og gi mer presis legemiddel-justering eksempelvis ved blodtrykkskontroll.

Gevinstrapport fra Agder viser til pasienter som tidligere hadde forverringer der de fikk antibiotika i 1 – 2 måneder, mens de etter oppstart av DHO hvor forverring ble fanget opp tidlig, startet med prednisolonkur og kunne forkorte sykdomsforløpet betraktelig. Dette har både en positiv effekt på helsetilstand og redusert antibiotikabruk.

Pårørende opplever støtte og avlasting når deres nærmeste følges med DHO. Det gir økt forståelse for situasjonen, og de opplever også at de selv kan få veiledning. Dette gjelder særlig for pårørende til kreftpasienter. Også pårørende som bor langt unna opplever at DHO bidrar til trygghet og avlasting ved at de vet at noen følger med.

 

Fotnoter

[1] Eksempel Larvik 25%,se ellers de lokale prosjektrapportene i vedlegg 1 a – f).

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022