Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Legetjenester innen heldøgns omsorg i kommunen

Helsedirektoratet publiserer tre nasjonale kvalitetsindikatorer om legetjenester ved norske sykehjem. Resultatene oppdateres årlig. To av indikatorene er fra KPR og en er fra SSB. På tidspunktet for årsrapporteringen for 2022 var ikke resultatene for disse indikatorene publisert. 2022 resultatene omtales derfor nedenfor. Resultatene vises på nasjonalt- og kommunegruppe nivå.

4.1. Liten økning i legetimer per beboer i sykehjem

4.2. Økning i sykehjemsbeboer som fikk legemiddelgjennomgang siste 12 måneder

4.3. Andel sykehjemsbeboer vurdert av lege siste 12 måneder har økt

Siste faglige endring: 20. oktober 2023