Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Liten økning i legetimer per beboer i sykehjem

Tabell 4.1 viser utvikling i gjennomsnittlig og median legetimer per uke for beboeren på sykehjem. På landsbasis i 2022 var antall legetimer per uke per beboer i sykehjem på 0,62. Det har vært en svak økning de to siste årene nasjonalt etter flere år med et gjennomsnitt på rundt 0,55 legetimer. Også median legetimer har vært litt høyere de siste to årene enn i tidligere perioder. 

Tabell 4.1: Legetimer pr beboer i sykehjem, pr uke 

Nasjonalt 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Gjennomsnitt nasjonalt 

0,53 

0,55 

0,55 

0,56 

0,55 

0,56 

0,61 

0,62 

Median nasjonalt 

0,45 

0,47 

0,48 

0,52 

0,50 

0,51 

0,54 

0,54 

Kilde: SSB.

Tabell 4.2 viser utvikling i median legetimer over tid, fordelt på kommunestørrelse etter innbyggertall. Gruppen med de største kommunene (>50 000 innbyggere) har hatt høyest medianverdi over tid. Gruppen med færrest innbyggere (<2 000 innbyggere) har hatt størst økning i median legetimer fra 2021 til 2022. 

Tabell 4.2: Utvikling i median legetimer pr uke over tid, fordelt på kommunestørrelse 

Median 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Under 2 000 

0,43 

0,47 

0,42 

0,47 

0,44 

0,47 

0,47 

0,50 

2 000 – 4 999 

0,44 

0,40 

0,43 

0,47 

0,47 

0,44 

0,47 

0,45 

5 000 – 9 999 

0,45 

0,45 

0,48 

0,50 

0,50 

0,50 

0,54 

0,51 

10 000 – 49 999 

0,51 

0,53 

0,54 

0,57 

0,57 

0,57 

0,64 

0,61 

50 000+ 

0,61 

0,63 

0,59 

0,66 

0,65 

0,59 

0,65 

0,67 

Kilde: SSB.

Siste faglige endring: 20. oktober 2023