Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Økning i sykehjemsbeboer som fikk legemiddelgjennomgang siste 12 måneder

Tabell 4.3 viser utvikling over tid i andel av beboerne på sykehjem som hatt legemiddelgjennomgang i løpet av siste 12 måneder. På landsbasis var andelen 57,7 prosent i 2022, mens andelen i 2021 var på 56,6 prosent.

Tabell 4.3: Andel sykehjemsbeboere med legemiddelgjennomgang de siste 12 måneder 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Andel nasjonalt 

49,5 

54,6 

57,7 

58,3 

56,6 

57,7 

Tabell 4.4 viser resultatene for legemiddelgjennomgang fordelt etter kommunestørrelse. Andelen med gjennomført legemiddelgjennomgang økte i alle gruppene fra 2017 til 2022. I 2022 har det vært en økning hos alle foruten om gruppen med de største kommunene, som har hatt en liten nedgang fra året før.  Gruppen med de største kommunene har hatt høyest andel over tid, mens gruppen med de minste kommunene har ligget lavest. 

Tabell 4.4: Andel sykehjemsbeboere med legemiddelgjennomgang, etter kommunestørrelse 

 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

Under 2 000 

39,4 

38,6 

42,3 

42,7 

36,9 

39,6 

2 000 – 4 999 

39,8 

50,4 

49,2 

53,5 

49,9 

53,6 

5 000 – 9 999 

51,8 

53,6 

55,2 

55,0 

53,2 

57,3 

10 000 – 49 999 

45,8 

50,3 

56,9 

56,0 

53,2 

57,8 

 50 000+ 

55,8 

61,5 

62,9 

62,9 

62,6 

59,7 

Kilde: KPR.  

Siste faglige endring: 20. oktober 2023