Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.3Andel sykehjemsbeboer vurdert av lege siste 12 måneder har økt

Tabellen under viser andel sykehjemsbeboere som har blitt vurdert av lege siste 12 måneder. I 2022 ble 68,8 prosent av sykehjemsbeboerne nasjonalt vurdert av lege siste 12 måneder. Det er en økning fra 2021.

Tabell 4.5: Andel sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Andel nasjonalt

56,7

64,0

67,7

65,6

65,6

68,8

Kilde: KPR.  

Under vises resultatene for de ulike kommunegruppene. Andelen sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder har økt i alle gruppene fra 2021 til 2022. Også her er det gruppen med de største kommunene som har høyest andel over tid, og gruppen med de minste kommunene har hatt lavest andel over tid.

Tabell 4.6: Andel sykehjemsbeboere vurdert av lege, etter kommunestørrelse 
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Under 2 000

40,7

49,1

55,4

50,1

47,7

52,8

2 000 – 4 999

48,4

59,0

58,2

61,4

63,1

64,0

5 000 – 9 999

56,9

63,8

69,3

67,2

67,0

70,5

10 000 – 49 999

55,2

59,3

66,4

62,6

62,3

67,6

 50 000+

61,9

70,8

71,8

69,4

69,4

71,2

Kilde: KPR.

Siste faglige endring: 20. oktober 2023