Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.1. Vurderingen ved full sykmelding​

Gradert sykmelding skal alltid vurderes og eventuelt velges når det er aktuelt å sykmelde. Full sykmelding gjør kontakten med arbeidsplassen vanskeligere og kan virke passiviserende. Full sykmelding velges bare hvis det ikke er mulig å være i gradert sykmelding eller annen arbeidsrelatert aktivitet på grunn av sykdommens karakter.

Full sykmelding kan også være et alternativ ved manglende tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen. Da er det arbeidsgiver som må begrunne manglende aktivitet overfor NAV.

Medisinsk vurdering for full sykmelding

En full sykmelding betyr at det ikke er arbeidsevne. Funksjonen kan likevel være ganske god. Den passer bare dårlig sammen med arbeidskravene, slik du har oppfattet dem.

Å være syk kan føre til at pasienten ser færre muligheter på arbeidsplassen enn det som er riktig. Still spørsmål for å få informasjon om arbeidsplassen og pasientens motivasjon. Det kan også hjelpe pasienten til å se muligheter. Søk også informasjon fra arbeidsgiver i form av oppfølgingsplan, dialogmøte eller annen kommunikasjon.

Hvis du ikke har sikker kunnskap om arbeidsplassens muligheter:

 • Velg gradering når du mener det bør være mulig og rimelig.
 • Velg full sykmelding ut fra hva pasienten mener er mulig og rimelig, men på vilkår som kort sykmeldingslengde og avklaring med arbeidsgiver om graderingsmuligheter.
 • I arbeidsgiverperioden kan du velge avventende sykmelding. Da unngår du å ta stilling til hva som er mulig på arbeidsplassen.

Se også: Vurdere lengde på sykmeldingen

Trappe opp arbeid og friskmelde

 • Ha mål og plan for den fulle sykmeldingen. Er målet aktivitet og arbeid, så sett en dato for når friskmelding kan oppnås og/eller gradert sykmelding kan starte.
 • Vurder alltid å erklære pasienten arbeidsfør, eventuelt med tilrettelegging, før du forlenger en full sykmelding. Kan du ikke det, vurder gradert sykmelding.
 • Fortell pasienten at han kan trappe opp arbeid raskere enn sykmeldingen sier, og at han når som helst kan friskmelde seg selv med beskjed til arbeidsgiver og NAV.
 • Planlegg tilbakegang til arbeid sammen med pasienten tidligst mulig og gjør det i samarbeid med arbeidsgiver. Gi et varsel i god tid på sykmeldingen. Så langt det virker rimelig, ta hensyn til hva som er mulig på arbeidsplassen.
 • Du kan friskmelde pasienten før han er helt frisk. Anbefal eventuelt tilrettelegging etter å ha startet i vanlig arbeid.

Når pasienten ikke kan komme tilbake til eget arbeid

 • Når pasienten ikke kan komme tilbake til eget arbeid, kom tidligst mulig i gang med utredningen av hva som skal skje. Samarbeid med arbeidsgiver og NAV om dette. Aktuelle tiltak kan være omplassering i bedriften, skifte arbeid eller yrke, eventuelt med bistand fra NAV, friskmelding til arbeidsformidling, arbeidsavklaringspenger (nav.no) eller uførepensjon.

  Siste faglige endring: 07. desember 2016