Nasjonal veileder

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

Først publisert: 23. april 2020 Sist faglig oppdatert: 04. desember 2020

Abonner på nytt eller oppdatert innhold