4. Graderte smitteverntiltak – trafikklysmodell

Ved varierende smitterisiko i samfunnet kan det være aktuelt å tilpasse smitteverntiltakene. For kollektivtransport er det særlig de kontaktreduserende tiltakene som kan endres. Tabellen skisserer ulike tiltaksnivåer. Per i 30.06.20 regner en at hele landet har tiltaksnivå gult. Per i dag er det nasjonale myndigheter som bestemmer tiltaksnivået.

Nivå Tiltak

Grønt tiltaksnivå

Full drift

 1. Syke personer skal ikke bruke kollektivtransport
 2. God hygiene
  • God hånd- og hostehygiene
  • Vanlig renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak
  • Unngå unødvendig fysisk kontakt mellom personer

Gult tiltaksnivå

Forsterket renhold og kontaktreduserende tiltak. 

 1. Syke personer skal ikke bruke kollektivtransport
 2. God hygiene
  • God hånd- og hostehygiene
  • Forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak
  • Legg til rette for at passasjerer sitter og står spredt, og unngår kontakt ansikt til ansikt
  • Tilstreb en meters avstand mellom passasjerer og ikke bruk hele kapasiteten i transportmiddelet for å sikre avstand. En meter avstand er anbefalt, men denne anbefalingen kan fravikes på kortere reiser.
  • Unngå unødvendig fysisk kontakt mellom personer
  • Legg til rette for mindre trengsel på holdeplasser/venteområder

Rødt tiltaksnivå

Ytterligere kontaktreduserende tiltak.

 1. Syke personer skal ikke bruke kollektivtransport
 2. God hygiene
  • God hånd- og hostehygiene
  • Forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak
  • Benytt opptil 50 % av kapasitet i transportmiddelet
  • Hold minst en meter avstand mellom passasjerer, eller bruk hvert annet sete
  • Unngå unødvendig fysisk kontakt mellom personer
  • Legg til rette for mindre trengsel på holdeplasser/venteområder

Sist faglig oppdatert: 07. juli 2020