4. Endringslogg

30. september

 • Nytt råd i kapittel to om transport for pasienter/brukere

29. september

 • Lagt inn forbehold om lokale tiltak på forsiden

16. september

 • Flyttet "forsterkede tiltak ved økt smitterisiko" fra kapittel tre til kapittel to.

15. september

 • Veilederen er oppdatert vedrørende bruk av offentlig transport ved innreisekarantene og smittekarantene.

11. september

 • Strukturen i veilederen er endret og teksten er forkortet
 • Det er lagt inn oppdatert  råd om taxi
 • Trafikklysmodellen for graderte smitteverntiltak er tatt ut
 • Det er presisert i at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitterisiko
 • Det er presisert at reisende som ankommer fra røde land skal beholde munnbind på til de kommer hjem/til stedet hvor de skal gjennomføre karantene.

7. september

 • Smitteforebyggende tiltak - God hånd og hostehygiene og forsterket: Den midlertidige anbefalingen om munnbind for bo- og arbeidsregionen Indre Østfold er fjernet. Presisert at den midlertidige anbefalingen om bruk av munnbind i Oslo er utvidet fram til 13. september. 

28. august

 • Smitteforebyggende tiltak - God hånd og hostehygiene og forsterket renhold: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i Oslo forlenges fram til og med 6. september. Den midlertidige anbefalingen for Indre Østfold forlenges ikke, og varer derfor til og med søndag 30. august.

21. august

 • Smitteforebyggende tiltak - God hånd og hostehygiene og forsterket renhold: Lagt til regjeringens beslutning om anbefaling av munnbind på kollektivtransport til og fra Oslo samt Indre Østfold.

7. juli

 • Kontaktreduserende tiltak, Graderte smitteverntiltak – trafikklysmodell, gult tiltaksnivå og Råd til virksomheten – Reiser uten plassbestilling: Lagt inn setning om at anbefalingen om en meters avstand mellom passasjerer kan fravikes på kortere reiser på gult nivå.

2. juli

 • Andre versjon av veilederen er publisert. Endringer er:
  • Teksten er forkortet.
  • Graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell) er lagt til.
  • Presisering av at kontakt ansikt til ansikt bør unngås, og at sitteplasser bør prioriteres fremfor ståplasser.

Sist faglig oppdatert: 15. september 2020