9. Endringslogg

7. juli

  • «Kontaktreduserende tiltak», «Graderte smitteverntiltak – trafikklysmodell, gult tiltaksnivå» og «Råd til virksomheten – Reiser uten plassbestilling»: Lagt inn setning om at anbefalingen om en meters avstand mellom passasjerer kan fravikes på kortere reiser på gult nivå.

2. juli

  • Andre versjon av veilederen er publisert. Endringer er:
    • Teksten er forkortet.
    • Graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell) er lagt til.
    • Presisering av at kontakt ansikt til ansikt bør unngås, og at sitteplasser bør prioriteres fremfor ståplasser.

 

Sist faglig oppdatert: 07. juli 2020