Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Endringslogg

28. juni 2021

De viktigste endringene er:

 • Teksten er forkortet og det oppfordres til å følge generelle smittevernråd. En del detaljert informasjon om basale smittevernråd, samt eksempler på tiltak, er tatt bort
 • Det er lenket til håndbok for kommuneleger i forbindelse med angivelse av tiltaksnivå for forsterkere tiltak
 • Under ventilasjon er det lagt til at åpning av dører og vinduer bidrar til utskifting av luft
 • Kontaktreduserende tiltak: råd om å vurdere nødvendighet av reise er tatt bort, men fremdeles råd om å unngå trengsel og å unngå å reise når mange skal samme vei. Lagt til at "Et åpent sete mellom passasjerer regnes som tilstrekkelig avstand". Setning om at kortvarig opphold/ passering innebærer lite smitterisiko er fjernet. 

21. desember 2020

 • Kapittel 3 – Praktiske råd for å redusere risiko for smitte: Lagt til anbefaling om frivillig registrering av passasjerer under «Spesielt for taxi» i rådet «Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko».

23. november

Veilederen er revidert med følgende endringer:  

 • Presisert at rådene i veilederen også gjelder for turbusser
 • Lagt til råd om ventilasjon
 • Under forsterkede tiltak: 
  • Presisert at virksomhetene må til rette for at avstand kan holdes, og eventuelt bruke vakter dersom det er nødvendig å begrense påstigning på transportmidler uten setereservasjon. 
  • Taxi: munnbind bør brukes av både passasjer og sjåfør
 • Under kontaktreduserende tiltak:
  • Skoleskyss: presisert at skolebarn bør prioriteres i situasjoner der passasjerer må avvises for å ikke overskride anbefalt kapasitetsutnyttelse. Egne råd for skoleskyss er gitt i veileder for skoler.

Veilederen har også fått en ny struktur. 

30. september

 • Nytt råd i kapittel to om transport for pasienter/brukere

29. september

 • Lagt inn forbehold om lokale tiltak på forsiden

16. september

 • Flyttet "forsterkede tiltak ved økt smitterisiko" fra kapittel tre til kapittel to.

15. september

 • Veilederen er oppdatert vedrørende bruk av offentlig transport ved innreisekarantene og smittekarantene.

11. september

 • Strukturen i veilederen er endret og teksten er forkortet
 • Det er lagt inn oppdatert  råd om taxi
 • Trafikklysmodellen for graderte smitteverntiltak er tatt ut
 • Det er presisert i at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitterisiko
 • Det er presisert at reisende som ankommer fra røde land skal beholde munnbind på til de kommer hjem/til stedet hvor de skal gjennomføre karantene.

7. september

 • Smitteforebyggende tiltak – God hånd og hostehygiene og forsterket: Den midlertidige anbefalingen om munnbind for bo- og arbeidsregionen Indre Østfold er fjernet. Presisert at den midlertidige anbefalingen om bruk av munnbind i Oslo er utvidet fram til 13. september. 

28. august

 • Smitteforebyggende tiltak – God hånd og hostehygiene og forsterket renhold: Anbefalingen om munnbind på kollektivtransport i Oslo forlenges fram til og med 6. september. Den midlertidige anbefalingen for Indre Østfold forlenges ikke, og varer derfor til og med søndag 30. august.

21. august

 • Smitteforebyggende tiltak – God hånd og hostehygiene og forsterket renhold: Lagt til regjeringens beslutning om anbefaling av munnbind på kollektivtransport til og fra Oslo samt Indre Østfold.

7. juli

 • Kontaktreduserende tiltak, Graderte smitteverntiltak – trafikklysmodell, gult tiltaksnivå og Råd til virksomheten – Reiser uten plassbestilling: Lagt inn setning om at anbefalingen om en meters avstand mellom passasjerer kan fravikes på kortere reiser på gult nivå.

2. juli

 • Andre versjon av veilederen er publisert. Endringer er:
  • Teksten er forkortet.
  • Graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell) er lagt til.
  • Presisering av at kontakt ansikt til ansikt bør unngås, og at sitteplasser bør prioriteres fremfor ståplasser.

FHI

Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet. Faglig innhold er levert av Folkehelseinstituttet.

Sist faglig oppdatert: 28. juni 2021