KAPITTEL 4
Tabell for risikovurdering ved planlegging av organisert aktivitet

Risikofaktor  Vurdering  Risikoreduserende tiltak 
Innendørs eller utendørs aktiviteter  Det er større smitterisiko ved innendørs aktiviteter enn utendørs.

Økt fokus på hygiene- og andre smittereduserende tiltak.

Vurdere å redusere antallet deltakere.

Vurdere å bytte lokale for aktiviteten dersom det er vanskelig å overholde tilstrekkelig avstand eller flytte aktiviteten utendørs.

Antall instruktører/trenere

For få instruktører/trenere øker risiko for smitte.

Øke antall instruktører/trenere.

Antall deltagere

Et stort antall deltagere øker risiko for smitte.

Aktiviteter/trening: anbefalt maks 20 personer.

Arrangementer på offentlig sted: tillatt maks 50 personer.

Begrense antall deltakere.

Deltakere fra ulike geografiske områder Gir større risiko for smittespredning mellom geografiske områder med ulikt smittepress.

Aktiviteten anbefales avlyst eller utsatt.

Felles måltider/servering av mat og drikke

Felles måltider med tett kontakt kan øke risiko for smitte.

God håndhygiene.

Tilrettelegge for god avstand under måltidene.

Vurdere om måltider kan serveres utendørs eller ved forskjellige tider for de ulike gruppene.

Transport Transport til og fra arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt.

Begrense bruk av offentlig transport / felles transport der det er mulig.

Tilrettelegge for minst 1 meters avstand ved felles transport.

 

Sist faglig oppdatert: 11. mai 2020