4. Risikovurdering ved planlegging av trening og arrangementer innen organisert idrett

Risikofaktor  Vurdering  Risikoreduserende tiltak 
Innendørs eller utendørs aktiviteter  Det er større smitterisiko ved innendørs aktiviteter enn utendørs.

Økt fokus på hygiene- og andre smittereduserende tiltak.

Vurdere å redusere antallet deltakere.

Vurdere å bytte lokale for aktiviteten dersom det er vanskelig å overholde tilstrekkelig avstand eller flytte aktiviteten utendørs.

Antall instruktører/trenere

For få instruktører/trenere øker risiko for smitte.

Øke antall instruktører/trenere.

Antall deltakere

Et stort antall deltakere øker risiko for smitte.

Aktiviteter/trening: anbefalt maks 20 personer.

Arrangementer på offentlig sted: tillatt maks 200 personer, inkludert tilskuere.

Begrense antall deltakere/tilskuere.

Vurdere å dele inn deltakere/tilskuere i mindre grupper

Felles måltider/servering av mat og drikke

Felles måltider med tett kontakt kan øke risiko for smitte.

God håndhygiene.

Tilrettelegge for god avstand under måltidene.

Vurdere om måltider kan serveres utendørs eller ved forskjellige tider for de ulike gruppene.

Transport Transport til og fra arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt.

Begrense bruk av offentlig transport / felles transport der det er mulig.

Tilrettelegge for minst 1 meters avstand ved felles transport.

 

Sist faglig oppdatert: 01. august 2020