5. Endringslogg

9. november 2020

 • Endrede regler for arrangementer: Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Det er gjort presiseringer knyttet til arrangementer utendørs der det er mulig å opprettholde 1-meters regelen. Eksempler på aktiviteter kan være slalåm, skøyter og enkeltstart i langrenn/turrenn.

30. oktober 2020

 • Nytt avsnitt innledningsvis om økt oppmerksomhet mot utsatte barn og unge
 • Presisering av avstandskrav ved arrangementer
 • Poengtert ansvaret til arrangøren ved gjennomføring av arrangementer
 • Presisering at unntaket om avstand også gjelder for støtteapparat
 • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede.
 • Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs der inntil 600 personer er til stede samtidig, hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Det skal fortsatt være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort.
 • Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Nærmere råd om behov for ventilasjon ved innendørsaktiviteter.

12. oktober 2020

 • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess (idrettsforbundet.no). I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll.
 • Det er åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
 • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
 • Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler (udir.no).
 • Presisering om at i aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør det være en meters avstand mellom utøverne unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.

29. september 2020

 • Lagt inn forbehold om lokale tiltak på forsiden

24. september 2020

De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • I tråd med andre veiledere er veilederen noen omstrukturert.
 • Trafikklysmodellen er tatt vekk.
 • Smitteverntiltak som kan være aktuelle å anbefale ved økt smitterisiko er omtalt.
 • Nyansering av region og idrettskrets.
 • Presisert at treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag ikke regnes som arrangement.
 • Omstrukturering av avsnittet «Kontaktreduserende tiltak» samt enkelte mindre justeringer.
 • Avsnittet «Forsterkede smittereduserende tiltak for toppidrettsutøvere med nærkontakt» er tatt ut.
 • Presisering at anbefalingen om minst 1 meters avstand gjelder i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, før/etter aktivitet mv.
 • Presisering av at idrettslaget bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.

13. august 2020

 • Endring i kapittel 2 - redusert kontakt mellom personer: presisering: Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke. 

1. august 2020 

Oppdatert 4. versjon er publisert 1. august 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Fra 1. august gjelder unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangement innen kretsen for barn og unge under 20 år.  

18. juni 2020

Oppdatert 3. versjon er publisert 18. juni 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Endring fra 50 til 200 personer ved arrangementer
 • Toppidrettsutøvere kan ha nærkontakt der dette er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten. Dette fordrer at toppidrettsutøverne følger de anbefalte forsterkede smittereduserende tiltakene og egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. Kulturdepartementet definerer i samråd med NIF og helsemyndighetene hvilke utøvere som anses som toppidrettsutøvere.
 • Unntak for kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med arrangementer for enkelte grupper.
  • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
  • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
 • Garderober kan holdes åpne

Det ble dessuten fjernet midlertidige noter av 12. og 15. juni som viste til disse kommende endringene, og innledningskapittelet ble delt opp i to underkapitler.

2. juni 2020

Kap 4 – Tabell for risikovurdering ved planlegging av organisert aktivitet: Fjernet risikofaktoren «Deltakere fra ulike geografiske områder» fra skjemaet.

28. mai 2020

Veilederen ble først publisert 11. mai 2020. Oppdatert 2. versjon er publisert 28. mai 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Inndeling i grønt, gult og rødt tiltaksnivå (trafikklysmodell) for trening innen organisert idrett.
 • Det er åpnet for unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand for barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.
 • Råd om rengjøring av felles utstyr er justert.

Sist faglig oppdatert: 09. november 2020