5. Endringslogg

24. september 2020

De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • I tråd med andre veiledere er veilederen noen omstrukturert.
 • Trafikklysmodellen er tatt vekk.
 • Smitteverntiltak som kan være aktuelle å anbefale ved økt smitterisiko er omtalt.
 • Nyansering av region og idrettskrets.
 • Presisert at treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag ikke regnes som arrangement.
 • Omstrukturering av avsnittet «Kontaktreduserende tiltak» samt enkelte mindre justeringer.
 • Avsnittet «Forsterkede smittereduserende tiltak for toppidrettsutøvere med nærkontakt» er tatt ut.
 • Presisering at anbefalingen om minst 1 meters avstand gjelder i alle situasjoner utover selve idrettsaktiviteten, for eksempel i pauser, før/etter aktivitet mv.
 • Presisering av at idrettslaget bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.

13. august 2020

 • Endring i kapittel 2 - redusert kontakt mellom personer: presisering: Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke. 

1. august 2020 

Oppdatert 4. versjon er publisert 1. august 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Fra 1. august gjelder unntak fra kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med idrettsarrangement innen kretsen for barn og unge under 20 år.  

18. juni 2020

Oppdatert 3. versjon er publisert 18. juni 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Endring fra 50 til 200 personer ved arrangementer
 • Toppidrettsutøvere kan ha nærkontakt der dette er nødvendig for normal utøvelse av idrettsaktiviteten. Dette fordrer at toppidrettsutøverne følger de anbefalte forsterkede smittereduserende tiltakene og egen veiledning fra NIF og eventuelle særforbund. Kulturdepartementet definerer i samråd med NIF og helsemyndighetene hvilke utøvere som anses som toppidrettsutøvere.
 • Unntak for kravet om minst 1 meters avstand i forbindelse med arrangementer for enkelte grupper.
  • toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller
  • personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
 • Garderober kan holdes åpne

Det ble dessuten fjernet midlertidige noter av 12. og 15. juni som viste til disse kommende endringene, og innledningskapittelet ble delt opp i to underkapitler.

2. juni 2020

Kap 4 – Tabell for risikovurdering ved planlegging av organisert aktivitet: Fjernet risikofaktoren «Deltakere fra ulike geografiske områder» fra skjemaet.

28. mai 2020

Veilederen ble først publisert 11. mai 2020. Oppdatert 2. versjon er publisert 28. mai 2020. De viktigste endringene i denne utgaven er:

 • Inndeling i grønt, gult og rødt tiltaksnivå (trafikklysmodell) for trening innen organisert idrett.
 • Det er åpnet for unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand for barn og ungdom til og med 19 år under trening innen organisert idrett.
 • Råd om rengjøring av felles utstyr er justert.

Sist faglig oppdatert: 24. september 2020