Lovtekst:

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den bruk virksomheten er planlagt for.


Kilde: lovdata.no

Kommentarer

God belysning og tilgang på dagslys er viktige inneklimaparametere av stor betydning for helse og trivsel. Tilgang på dagslys gir bidrag til belysning av innearealer gjennom vinduer og overlys, gir utsyn og informasjon om tid på døgnet, vær og årstid, og motvirker tretthet.

Dagslyset er tilstrekkelig for synsoppgaver, men har sine begrensninger som følge av avstand fra vindu, dagslysets varighet og breddegrad. Tilleggsbelysning er nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. Belysningsstyrken og fordelingen over arbeidsfeltet og nærfeltet har stor innflytelse på hvor fort, sikkert og komfortabelt vi ser, oppfatter og utfører synsoppgaver. I hvert enkelt areal i et skolebygg stilles det krav til belysningsstyrke. Dagslysåpningene og eventuelle reflekterende flater bør ikke gi sjenerende blending. Blending fra direkte eller reflektert sollys er spesielt viktig å unngå i undervisningsarealer. I rom der det foregår matlaging og aktiviteter med form og farge, bør det være tilstrekkelig dagslys og belysning med høy fargegjengivelsesindeks.

Vinterstid er det mørkt både når barna kommer og går fra skolen. Om kvelden og i helgene brukes gjerne skolens uteanlegg som nærmiljøanlegg for nabolaget. Det er derfor viktig med god belysning i skoleanlegget. Belysning på uteområdet skal bidra til å gjøre skoleanlegget til et trygt og attraktivt sted å være. Krav til belysningsstyrke er gitt i Norsk Standard NS-en 12464-1, Lyskulturs publikasjon 1b (Luxtabellen). Teknisk forskrift TEK 10 kapittel 12 og 13 angir også krav til belysning inne og ute. Nye skolebygg og større rehabiliteringer som krever byggesaksbehandling, skal tilfredsstille disse kravene, inkludert krav til universell utforming.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Tilfredsstillende belysning og tilgang på dagslys i undervisnings- og oppholdsrom.
  • Lyskulturs normer / NS-en 12464-1 for belysning innendørs og på uteområdet legges til grunn for planlegging av nye eller rehabilitering av eksisterende skoler, samt ved endringer i driften.
  • Det gjennomføres regelmessige vurderinger av belysningen i skolen, både innendørs og på uteområdet i samarbeid med ansatte og foreldre/foresatte.
  • Skoleeier har rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning samt for håndtering av klager på belysning.