Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale funksjoner.

Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 11
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

Skolene skal bidra til å sikre elevene godt organiserte og sunne måltider. Det skal skapes en god ramme rundt måltidene og elevene skal ha nok tid til å spise maten sin. Tilrettelegging for gode måltider og et sunt mat- og drikketilbud på skolen vil bidra til at barn og unge får gode muligheter til å etablere et helsefremmende kosthold som de tar med seg videre i livet.

Helsedirektoratet har utgitt retningslinjer for skolemåltidet, som skal fremme helse, trivsel og læring. Disse gjelder også for SFO og videregående opplæring. Retningslinjene bygger på at elevene har med seg matpakke, og at skolen tilbyr melk, frukt, grønnsaker og mat til de som ikke har med seg matpakke hjemmefra. Helsedirektoratet anbefaler at skolen som et minimum tilbyr elevene:

 • Minimum 20 minutter matpause.
 • Fullt tilsyn i matpausen i 1.–4. klasse, helst også på høyere klassetrinn.
 • Frukt og grønnsaker.
 • Lettmelk, ekstra lett lettmelk eller skummet melk.
 • Enkel brødmat.
 • Tilgang på kaldt drikkevann.
 • Et trivelig spisemiljø.
 • Maksimalt 3–4 timer mellom måltidene.
 • Kantine eller matutsalg på ungdomsskole og videregående skole.

Skoler som ikke baserer seg på at elevene har med matpakke, må følge matloven ved matservering og sørge for en god organisering rundt måltidet. På mattilsynets «Matportal» finnes råd om oppbevaring og tilbereding av mat og gjeldende regelverk er samlet på Mattilsynets hjemmeside.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

 • Rutiner som sikrer god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid og tilsyn av en voksenperson.
 • Rutiner for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet.
 • Rutiner som ivaretar hensynet til matallergi, og andre overfølsomheter for mat.
 • Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger for mat og måltider i skolen legges til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold.