Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Henvisninger

Aktuell lovgivning

Lover og forskrifter finnes på www.lovdata.no

De mest sentrale lovene som omhandler forhold nevnt i veilederen:

  • Folkehelseloven
  • Barnehageloven
  • Forvaltningsloven
  • Plan og bygningsloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Forurensningsloven
  • Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager med merknader.

Aktuelle hjemmesider for mer informasjon

Sist faglig oppdatert: 01. mars 2014