Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker. Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard.
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 23
Kilde: lovdata.no

Kommentarer

For at barnehagen skal ha tilfredsstillende sanitærforhold, må barna ha tilgang på nok toaletter og håndvasker, minst ett toalett og ett blandebatteri pr 10. barn og minst ett toalett skal være tilgjengelig for rullestol (ref. TEK 10).

Enkelte toalett bør være lett tilgjengelig fra uteområde. Renholdsrutinene i barnehagen må ha en kvalitet som gjør at smitte begrenses. Ventilasjonen må kunne fjerne lukt og fuktighet som kan føre til vekst av mikroorganismer, og fuktskader skal utbedres så raskt det lar seg gjøre for å unngå negative konsekvenser for inneklimaet. Skader på sanitæranlegg bør utbedres så snart som mulig. Ved eventuelle fuktskader bør disse utbedres så raskt det lar seg gjøre for å unngå negative konsekvenser for inneklimaet. Det er viktig å avslutte renholdet av sanitæranlegg med å spyle rent alle slukene.

Garderobenes utforming og plassering av for eksempel vaskerom, vannlekerom og dusjrom må være slik at unødig vannsøl og tilsmussing unngås. Barnehagen må ha et rom for stell av spedbarn. Stellerom og vaskerom må tilfredsstille krav til våtrom i TEK.10.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • Antall toaletter og håndvasker er tilpasset behovet til barnehagen. Minst ett skal være rullestolstilpasset.
  • Sanitæranleggene har en utforming, kapasitet og standard som er tilpasset barnehagens størrelse og behov.
  • Barnehagen har et eget rom for stell av barn som tilfredsstiller standard for våtrom.
  • Minst ett toalett er tilgjengelig fra uteområdet.