Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

§ 15. Førstehjelp

Forskriftstekst med kommentar

Helsedirektoratets kommentarer

Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse innen førstehjelp og barnehagen skal ha tilstrekkelig utstyr tilgjengelig og komplett til enhver tid. Dette gjelder også for dagmammavirksomheter. Førstehjelpsutstyret tilpasses barnehagens art og omfang. Ansatte som har ansvar for barna på tur til vann/sjø, bør ha årlig oppdatert kompetansebevis for «Livredning for personale i skole og barnehage». Da det ikke er krav om dette i barnehagelovgivningen, bør en forholde seg til krav i opplæringsloven § 12.1 og rundskriv 1-2008 fra Utdanningsdirektoratet med hensyn til dette. Drukningsforebyggende råd har utarbeidet en brosjyre om barn, vann og sikkerhet. (www.skafor.org).

Barna bør i nødvendig utstrekning få førstehjelpsopplæring. Det bør også avklares hvilket ansvar som påhviler praktikanter og vikarer. Rutiner som omfatter melding til hjem/foresatte, om når det skal meldes og om hva, skal være en naturlig del av et internkontrollsystem.

God praksis i barnehagen forutsetter følgende:

  • Alle ansatte, herunder vikarer og praktikanter, får opplæring i førstehjelp og kompetansen vedlikeholdes jevnlig. Hvilke ansatte som har deltatt på førstehjelpskurs og kurs i livredning, dokumenteres.
  • Ansatte som er med barn på tur til vann/sjø, har årlig oppdatert kompetansebevis for «Livredning for personale i skole og barnehage», jf. opplæringsloven § 12-1 og rundskriv 1-2008-Utdanningsdirektoratet.
  • Alle ansatte vet hvor førstehjelpsutstyret oppbevares og kan benytte det. Det finnes «førstehjelpspakker» som tas med på tur. Plasseringen av utstyret er vurdert i forbindelse med risikovurderingen.
  • Førstehjelpsutstyret kontrolleres og etterfylles regelmessig.
  • Rutiner for varsling av foreldre/foresatte ved uforutsette hendelser og uhell.

Sist faglig oppdatert: 01.03.2014 Se tidligere versjoner