Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7.2Legemiddelberedskap under og etter covid-19

Utvidet beredskap på legemidler under covid-19

I løpet av våren 2020 ble det i forbindelse med covid-19-pandemien etablert utvidede beredskapslagre rettet mot primær- og spesialisthelsetjenesten.

Den nasjonale legemiddelberedskapen skal sikre tilgang på kritiske legemidler ved akutte hendelser og forsyningssvikt. Arbeidet med utvidete beredskapslister og -avtaler ble utført med korte frister i 2020 og 2021.

Helsedirektoratet koordinerer nasjonal legemiddelberedskap og fikk i oppdrag å sikre felles forståelse av situasjonen og mulige utfordringer. Dette ble fulgt opp av Statens legemiddelverk i samarbeid med Helsedirektoratet.

  • Helsedirektoratet har tett dialog og samarbeid med Statens legemiddelverk og Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret) når det gjelder oppfølging av legemiddelgrossister og innehavere av markedsføringstillatelse (MT-innehavere). Situasjonen vedrørende lagerstatus, tilgang til legemidler og mulige utfordringer vurderes fortløpende.
  • Statens legemiddelverk følger opp innehavere av markedsføringstillatelse (MT-innehavere) og legemiddelgrossister og mottar regelmessig rapportering fra legemiddelgrossistene over faktisk lagerbeholdning.
  • Mangelsenteret følger fortløpende med på lagerstatus hos grossist og leverandør i samarbeid med Statens legemiddelverk og Sykehusinnkjøp HF.

Nasjonalt beredskapslager for legemidler (B180)

Helse Vest RHF fikk våren 2020 i oppdrag å etablere et beredskapslager for legemidler både for primær og spesialisthelsetjenesten på norsk jord for opptil 6 måneder forbruk.

Helsedirektoratet er avtalepart for primærhelsetjenestedelen av Nasjonalt beredskapslager for legemidler (B180) og har inngått avtale med de tre fullsortimentsgrossistene, mens forvaltning av avtalene er delegert til Nasjonalt beredskapslager for legemidler

Les mer om Nasjonalt beredskapslager for legemidler (sjukehusapoteka-vest.no).

Apotek

Apotekene i Norge har en samfunnskritisk funksjon med å sikre at legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler er tilgjengelig for befolkningen.

Apotekforeningen har tatt på seg ansvaret for koordinering av mange tiltak i apotekbransjen, og har løpende dialog med helsemyndighetene. Les mer om dette på Apotekforeningens nettsider.

Sist faglig oppdatert: 07. juni 2023