KAPITTEL 7
Psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og avhengighet

Sist faglig oppdatert: 27. mai 2020