Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.1.9. Akuttmedisinsk trening og førstehjelpstrening

Under Covid-19 pandemien har det vært strenge regler for gjennomføring av kurs og arrangementer. Dette medførte våren 2020 en anbefaling om å ikke gjøre munn-til-munn eller munn-til-maske-ventilasjoner ved opplæring og trening på hjerte- og lungeredning (HLR).

Når samfunnet nå har gått over til «normal hverdag med økt beredskap» er det igjen anbefalt å trene på HLR som før pandemien, inklusive munn-til-munn-behandling og munn-til-maske-ventilasjoner. Dette kan gjøres også om det komprimeres på øvingsdukken. Anbefalingen gjelder all slik kurs- og treningsvirksomhet, uavhengig av hvem som er deltakere. Følgende anbefalinger gjelder fortsatt:

  • Kommuner kan innføre strengere tiltak basert på lokal smitterisiko. Arrangører er pliktig til å følge eventuelle lokale retningslinjer.
  • Ved all trening bør man følge gjeldende nasjonale anbefalinger for smittevern (fhi.no)
  • Kursdeltakere som har tegn på luftveisinfeksjon kan ikke møte på kurs og bør teste seg for covid-19. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte.
  • Arrangør må tilrettelegge for at kursdeltagere får utført håndhygiene.
  • Kursdeltagere skal utføre håndhygiene før og etter berøring på treningsutstyr.
  • Treningsutstyr (inkl. gjenopplivingsdukker) må rengjøres i henhold til produsentens anbefalinger/instruksjoner eller lokale rutiner. For kurs som arrangeres i regi av spesialisthelsetjenesten gjelder lokale prosedyrer.
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Sist faglig oppdatert: 01. oktober 2021