Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

12.1.9. Akuttmedisinsk trening og førstehjelpstrening

Under Covid-19 pandemien har det vært strenge regler for gjennomføring av kurs og arrangementer. Dette medførte våren 2020 en anbefaling om å ikke gjøre munn-til-munn eller munn-til-maske-ventilasjoner ved opplæring og trening på hjerte- og lungeredning (HLR). Disse anbefalingene ble fjernet i oktober 2021 men gjeninnført i desember 2021.

Etter at smitteverntiltakene ble opphevet 12. februar 2022 er det igjen anbefalt å trene på HLR som før pandemien, inklusive munn-til-munn-behandling og munn-til-maske-ventilasjoner. Følgende anbefalinger gjelder fortsatt:

Anbefalingen gjelder all slik kurs- og treningsvirksomhet, uavhengig av hvem som er deltakere. Følgende anbefalinger gjelder fortsatt:

  • Kommuner kan innføre strengere tiltak basert på lokal smitterisiko. Arrangører er pliktig til å følge eventuelle lokale retningslinjer.
  • Ved all trening bør man følge gjeldende nasjonale anbefalinger for smittevern (fhi.no)
  • Treningsutstyr må rengjøres i henhold til produsentens anbefalinger/instruksjoner eller lokale rutiner. 
  • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper (fhi.no)

Sist faglig oppdatert: 16. februar 2022