12.1.8. Praktisk trening i akuttmedisin (inkludert HLR-kurs)

Sist faglig oppdatert: 23. februar 2021