10. Opplæringsressurser

10.1 Veiledning til ledere og opplæringsansvarlige

10.2 Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste

10.3 Ansatte i spesialisthelsetjenesten

10.4 Legekontor, legevakt og luftveisklinikker

Øve på TISK


Sist faglig oppdatert: 30. oktober 2020