11. Opplæringsressurser

11.1 Veiledning til ledere og opplæringsansvarlige

11.2 Ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste

11.3 Ansatte i spesialisthelsetjenesten

11.4 Legekontor, legevakt og luftveisklinikker

11.5 Håndtering av etiske utfordringer i helsetjenesten

Webinarer – Øve på TISK


Sist faglig oppdatert: 16. desember 2020