5. Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport

Regionale tiltak

Kommuner omfattet av regionale tiltak iverksatt av regjeringen:

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no).

    Sist faglig oppdatert: 16. april 2021