5. Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport

Lokale tiltak

Flere kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.

Sist faglig oppdatert: 25. februar 2021